Latest news

Świadectwo przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony

W związku z poprawkami do Konwencji STCW, wprowadzeniem standardu STCW 2010 i wynikającym z tych zmian, opublikowanym w dniu 19.08.2013 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich, zachęcamy wszystkich naszych marynarzy do pilnego ubiegania się w organach administracji morskiej o świadectwo przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony.

Continue reading

MLC 2006 convention

MLC 2006 convention is coming into force on the 20th of August 2013. We kindly invite all our crew to pass by our office for familiarization with this new topic all of us shall be prepared for.

Continue reading

Medica Polska dla Marynarzy

Wychodząc naprzeciw licznym pytaniom Marynarzy dotyczącym możliwości i ofert zorganizowanej opieki medycznej dla marynarzy i ich rodzin, chcemy zaproponować i zarekomendować marynarzom zatrudnionym przez Marlow Navigation Co.Ltd. ofertę Medica Polska.

Continue reading