Latest news

STCW 2010 Manila Amendments: Bridge / Engine Resources Management Courses

“The 2010 Manila amendments include substantial new competence requirements for deck and engine officers related to leadership, teamwork and managerial skills. Bridge resource and engine room management is also given additional emphasis, and new requirements have been made to reflect the importance of effective teamwork and the management of all activities on board ship.
Leadership and managerial skills have been added to the Competence Tables for deck and engine officers at the operational and support level. These ‘soft’ skills are considered vital to ensure that any task which involves several different ranks on board will involve prior planning, discussion and an evaluation of the options before it is commenced.”
Continue reading

Świadectwo przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony

W związku z poprawkami do Konwencji STCW, wprowadzeniem standardu STCW 2010 i wynikającym z tych zmian, opublikowanym w dniu 19.08.2013 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich, zachęcamy wszystkich naszych marynarzy do pilnego ubiegania się w organach administracji morskiej o świadectwo przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony.

Continue reading

MLC 2006 convention

MLC 2006 convention is coming into force on the 20th of August 2013. We kindly invite all our crew to pass by our office for familiarization with this new topic all of us shall be prepared for.

Continue reading