Świadectwo przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony

W związku z poprawkami do Konwencji STCW, wprowadzeniem standardu STCW 2010 i wynikającym z tych zmian, opublikowanym w dniu 19.08.2013 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich, zachęcamy wszystkich naszych marynarzy do pilnego ubiegania się w organach administracji morskiej o świadectwo przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony.

Do dnia 31.12.2013 świadectwo to wystawiane jest na podstawie praktyki pływania. Przed udaniem się do Urzędu Morskiego prosimy o zgłoszenie się do naszego biura w celu uzyskania stosownego zaświadczenia, które wraz z wyciągiem pływania stanowi podstawę do ubiegania się wyżej wymieniony dokument.

Rozporządzenie wraz ze skrótową informacją o wymogach czasowych związanych z wejściem w życie STCW 2010 osiągalne są na naszej stronie w sekcji „Download”.